Who are we?

Syfte

SIC, grundat 1992, är ett Brysselbaserat forum för svensktalande intresserade av ekonomi, finanser och kapitalförvaltning. SIC är ett nätverk där medlemmarna kan dela med sig av information, kunskap och erfarenheter. Sedan 2013 har SIC en systerklubb i Stockholm.

Möten

Möten hålls andra tisdagen varje månad, förutom i juli och augusti. Mötena inleds med en välkomstdrink 18:15, och följs av presentationer som börjar 19:00. En middag, till vilken talarna förstås är inbjudna, serveras kl 20:00, varefter presentationerna forsätter till omkring 22:00. Presentationerna, som hålls på engelska eller svenska, ges av representater för större finansinstitut, företag, organisationer eller media. Syftet är att SIC:s medlemmar ska kunna ta del av dels ny information om finansmarknader, produkter och tjänster, dels samtala om ekonomi, politik och andra gemensamma intressen. Livliga men välgrundade diskussioner är ett av SIC:s kännemärken. SIC Stockholm arrangerar regelbundna sammankomster för sina ledamöter den första tisdagen i varje månad utom under januari, juli och augusti. Inbjudan till dessa möten sker per e-post direkt till ledamöterna.

Medlemskap

De flesta av SIC:s 70 medlemmar är svenskar som varaktigt bor i Belgien. Våra medlemmar har erfarenhet från ledande befattningar inom större företag eller offentliga organisationer eller från att ha drivit egna företag. Under mötena bidrar medlemmarna aktivt, genom att dela erfarenheter, kunskap och åsikter.

Gå med

SIC är ett nätverk utan stadgar eller andra formaliteter. Vill du bli medlem, presentera ett ämne du tror kommer att intressera oss eller få mer information, vänligen kontakta: Bo William Åmell, ordförande, Bryssel, bowilliam@amell.eu, +32491512388 Nils Magnus Lilja, vice ordförande, Bryssel, lilja@chello.be, +3227717315 Jan Frydman, ordförande, Stockholm, jan@frydman.se, +46707198668

Evenemang

09
apr
2019

Carl Armfeldt presenterar Core Ny Teknik – en fond med inriktning på Innovation, Småbolag, Norden

Carl Armfelt om Core Ny Teknikfonden och om att investera i innovativa och snabbväxande teknikbolag   Bo Åmell rapporterar från Paris FinTech Forum 2019   Den nordiska floran av små snabbväxande teknikbolag inom inte minst dataspel har de senaste åren erbjudit mycket goda investeringsmöjligheter. Roburs Ny Teknik-fond har hållit sig väl framme och stoltserade fram […]

14
maj
2019

Danske Bank International, Luxembourg

Danske Bank börjar med en kort sammanfattning av vad som hänt med ekonomi och marknader sedan de besökte oss i september 2018. Därefter presenterar de modellportföljer för aktier och räntebärande tillgångar.

04
jun
2019

Niels Jensen, CIO, Absolute Return Partners, diskuterar sin senaste bok The End of Indexing

See the complete agenda for Brussels… See the complete agenda for Stockholm…