Who are we?

Syfte

SIC, grundat 1992, är ett Brysselbaserat forum för svensktalande intresserade av ekonomi, finanser och kapitalförvaltning. SIC är ett nätverk där medlemmarna kan dela med sig av information, kunskap och erfarenheter. Sedan 2013 har SIC en systerklubb i Stockholm.

Möten

Möten hålls andra tisdagen varje månad, förutom i juli och augusti. Mötena inleds med en välkomstdrink 18:15, och följs av presentationer som börjar 19:00. En middag, till vilken talarna förstås är inbjudna, serveras kl 20:00, varefter presentationerna forsätter till omkring 22:00. Presentationerna, som hålls på engelska eller svenska, ges av representater för större finansinstitut, företag, organisationer eller media. Syftet är att SIC:s medlemmar ska kunna ta del av dels ny information om finansmarknader, produkter och tjänster, dels samtala om ekonomi, politik och andra gemensamma intressen. Livliga men välgrundade diskussioner är ett av SIC:s kännemärken.

Medlemskap

De flesta av SIC:s 70 medlemmar är svenskar som varaktigt bor i Belgien. Våra medlemmar har erfarenhet från ledande befattningar inom större företag eller offentliga organisationer eller från att ha drivit egna företag. Under mötena bidrar medlemmarna aktivt, genom att dela erfarenheter, kunskap och åsikter.

Gå med

SIC är ett nätverk utan stadgar eller andra formaliteter. Vill du bli medlem, presentera ett ämne du tror kommer att intressera oss eller få mer information, vänligen kontakta:

Bo William Åmell, ordförande, Bryssel, bowilliam@amell.eu, +32491512388

Nils Magnus Lilja, vice ordförande, Bryssel, lilja@chello.be, +3227717315

Jan Frydman, ordförande, Stockholm, jan@frydman.se, +46707198668

Evenemang

14
Sep
2017

Lars Holmqvist: Fordonsindustrins framtid och utmaningar. (Obs datum)

Lars Holmqvist, tidigare VD i CLEPA, samarbetsorgan för leverantörer till fordonsindustrin, talar om de många utmaningar industrin står inför;  förarlösa bilar,  e.v. handelshinders (Trump, Brexit) påverkan på industrins supply-chains, miljöfrågor.

12
Okt
2017

Jacob Eliasson, Nordic Credit Partners, (OBS datum)

Jacob diskuterar hur man skapar avkastning på ränteplaceringar i en nollränteekonomi, bland annat föranlett av att NCP planerar lansera en ny fond, NCP III.

14
Nov
2017

Fredrik Erixon: The Innovation Illusion

Vi har åter nöjet att lyssna till Fredrik Erixon, Director vid the European Centre for International Political Economy (ECIPE) och av The Financial Times rankad som en av Bryssels 30 mest inflytelserika personer. Fredrik talar om sin och Björn Weigels bok The Innovation Illusion,  som handlar om hur det ökade institutionella ägandet av stora bolag […]

See the complete agenda for Brussels… See the complete agenda for Stockholm…