Kommande möten

12
Jun
2018

FinTech, nya teknologier och nya aktörer i finansbranschen.

Karl Johannesson, konsult med specialisering på nya teknologier, ger en översikt av FinTech. Han behandlar de långfristiga konsekvenserna för användare/kunder, investerare, tillsyningsmyndigheter och de som nu arbetar i den traditionella finansbranschen. Efter middagen en praktisk tillämpning: Geoffroy Linard beskriver Birdee, en Internet-baserad förmögenhetsförvaltare.

Tidigare möten

08
Maj
2018

SIC2018. Wealth of the People

STRATEGIC INVESTMENT CONFERENCE 2018 WEALTH OF THE PEOPLE Trots de exotiska rubrikerna, hålls presentationerna på svenska och av tre SICare. Christian och Bo Å inleder med en sammanfattning av årets Mauldin-konferens, SIC 2018. Konferensens huvudämne var USAs ekonomi: Var befinner vi oss, vart är vi på väg och vad innebär detta för de finansiella marknaderna? […]

09
Apr
2018

Resscapital om placeringar i amerikanska livförsäkringar. Nyheter på Stockholmsbörsen

Sedan nollräntepolitiken blev en realitet har sökandet efter lågriskplaceringar med rimlig avkastning varit ett återkommande SIC-tema.Andrahandsmarknaden i amerikanska livförsäkringar, även känd som life settlements, ger placerare möjlighet att placera i livförsäkringar till priser understigande det nominella värdet. Den årliga omsättningen på denna reglerade marknad är betydande, ca 4 mrd USD. Det som gör marknaden intressant […]

12
Mar
2018

East Capital om Kina

East Capitals Alexander Eriksson analyserar Kina; politik, ekonomi, placeringar. Han gör även en översiktig genomgång av de andra marknader som East Capital täcker; Ryssland, Östeuropa, Turkiet

13
Feb
2018

Rolf Gustavsson om EUs utmaningar

EUs utmaningar   Huvudfrågor inför Riksdagsvalet     Efter de politiska politiska omvälvningarnas 2017, står EU inför en rad svåra utmaningar. Brexit, migration, säkerhetspolitiskt samarbete, populism, regeringskrisen i Tyskland, nyval i Italien, Eurozonens framtid. Till detta kommer den stora osäkerhet, som Trumps politik medför.   Dessa frågor diskuterar en av Sveriges mest erfarna journalister, Rolf […]

09
Jan
2018

Banque Carnegie Luxembourg

12
Dec
2017

Advokat Gregory Goossens går igenom belgiska skattenyheter

Kära Vänner, På decembermötet, som alltså äger rum den 12 december, kommer advokat Gregory Goossens gå igenom belgiska skattenyheter, med tyngdpunkt på beskattning av löner, pensioner och kapital. Som vanligt blir det gott om tid för frågor. Om ni har specifika frågor, helst av allmänt intresse, vore jag tacksam om ni skriver en rad till […]