Kommande möten

09
apr
2019

Carl Armfeldt presenterar Core Ny Teknik – en fond med inriktning på Innovation, Småbolag, Norden

Carl Armfelt om Core Ny Teknikfonden och om att investera i innovativa och snabbväxande teknikbolag   Bo Åmell rapporterar från Paris FinTech Forum 2019   Den nordiska floran av små snabbväxande teknikbolag inom inte minst dataspel har de senaste åren erbjudit mycket goda investeringsmöjligheter. Roburs Ny Teknik-fond har hållit sig väl framme och stoltserade fram […]

14
maj
2019

Danske Bank International, Luxembourg

Danske Bank börjar med en kort sammanfattning av vad som hänt med ekonomi och marknader sedan de besökte oss i september 2018. Därefter presenterar de modellportföljer för aktier och räntebärande tillgångar.

04
jun
2019

Niels Jensen, CIO, Absolute Return Partners, diskuterar sin senaste bok The End of Indexing

Tidigare möten

12
mar
2019

Ulrica Schenström analyserar det politiska läget i Sverige

12
feb
2019

Percy Barnevik om ledarskap och om bistånd i Tredje Världen

Dr Percy Barnevik har varit VD/ordförande i ASEA/ABB, Astra Zeneca, Skanska, Sandvik, Investor (Wallenberg gruppen), samt styrelsemedlem i amerikanska General Motors och DuPont. Han har sju hedersdoktorat i USA, England och Sverige, och är medlem i US Business Council.  Han har varit svensk ordförande i Bilderberggruppen samt vice ordförande i World Economic Summit i Davos. […]

15
jan
2019

Framtidsspaning med Staffan Jeppsson. SIC-enkäten 2018 och 2019.

SIC Bryssel drar igång 2019 års program med en framtidsdiskussion under ledning av Staffan Jeppsson. Som inledning presenterar Staffan sin utblick över de ämnen –  allt ifrån digitalisering och artificiell intelligens till vår planets hälsotillstånd – som kraftigt kommer att dominera samhällsutvecklingen, politiken, näringslivet och inte minst detaljhandeln åratal framöver. Vad får det för konsekvenser […]

11
Dec
2018

Långsiktig aktieförvaltning i orostider. Belgiska skattenyheter 2019.

De senaste månaderna har präglats av hög volatilitet på aktiemarknaderna och åsikterna om vart ekonomin och marknaderna är på väg och vad vi därmed bör göra med våra portföljer, är många och varierande. Robin Curry-Lindahlär som vi alla vet oberoende portföljförvaltare sedan många år. Han har dessutom varit med i SIC sedan starten. Med utgångspunkt […]

13
Nov
2018

Banque Carnegie Luxembourg

För trettonde året i rad presenterar Banque Carnegies VD Frank Reisbøl bankens syn på ekonomi och marknader det kommande året.

09
okt
2018

Riksdagsvalet – vilka är den nya regeringens viktigaste utmaningar?

Tisdagen den 9 oktober 2018 Hotel Leopold, Rue du Luxembourg 35, 1050 Bryssel  !!! Anmälan: Endast i länken nedan !!! Christofer Fjellner och Olle Ludvigsson om riksdagsvalet: Vad hände och varför? Och vad händer härnäst? När denna inbjudan skrivs är det högst oklart hur regeringen kommer att formeras även om valmyndigheten efter en hel veckas […]